Трифенил фосфит-TPPi

Здравейте, елате да се консултирате с нашите продукти!
  • Triphenyl Phosphite

    Трифенил фосфит

    1.Свойства: Това е безцветна или светложълта прозрачна течност с мирис на фенол.Не се разтваря във вода и лесно се разтваря в органичен разтворител като алкохол, етер бензол, ацетон и др. Може да отдели свободния фенол, ако срещне влага и има абсорбираща способност за ултравиолетови лъчи.2. CAS номер: 101-02-0 3. Спецификация (в съответствие със стандарт Q/321181 ZCH005-2001) Цвят (Pt-Co): ≤50 Плътност: 1,183-1,192 Индекс на пречупване: 1,585-1,590°C: Точка на втвърдяване 19-24 оксид (Cl- %):...