Трифенил фосфит-TPPi

Здравейте, елате да се консултирате с нашите продукти!
  • Triphenyl Phosphite

    Трифенил фосфит

    1. Свойства: Това е безцветна или светложълта прозрачна течност с малко вкус на фенолна миризма. Той не се разтваря във вода и лесно се разтваря в органичен разтворител като алкохол, етер бензол, ацетон и др. Той може да отдели свободния фенол, ако отговаря на влагата и има абсорбция за ултравиолетови лъчи. 2. CAS №: 101-02-0 3. Спецификация (в съответствие със стандарт Q / 321181 ZCH005-2001) Цвят (Pt-Co): ≤50 Плътност: 1.183-1.192 Индекс на пречупване: 1.585-1.590 Точка на втвърдяване ° C: 19-24 оксид (Cl-%): ...