Триметил фосфат-ТМР

Здравейте, елате да се консултирате с нашите продукти!
  • Trimethyl Phosphate

    Триметил фосфат

    Описание: Триметил фосфат, известен също като триметил фосфат, триметил фосфат, молекулна формула C3H9O4P, молекулно тегло, 140.08. Използва се главно като разтворител и екстрагент за лекарства и пестициди. Използва се също като добавка за забавяне на горенето и пластификатор, но ефективността на забавителя на горенето не е висока и неговата летливост е висока. Обикновено се използва в комбинация с други забавители на горенето. Той е разтворим във вода и етер, неразтворим в етанол. Ниска токсичност, ири ...